Støtten

Opbakning i tal

Borgerne i Taulov (3500 ialt)1550 underskrifter indsamlet ved dør-til-dør
650 medlemmer af Facebook-gruppen
Nyt Liv til Taulov Station
300 deltagere til Åbent Hus
Firmaer og enkeltpersoner
i Taulov
Indsamling af 225.000,- til køb af bygningen og faste udgifter de første år
Indsamling af 20.000,- til indretning
Fredericia KommuneStøtte fra borgmester, byråd og forvaltning
Bevilling på 59.000,- fra kommunens byfornyelsesfond
Råd og vejledning
DSBSalg af bygningen på favorable vilkår
Råd og vejledning
Pressen25 indslag i blade, radio og TV
Foreningen Taulov Stations bestyrelse1500 flyers husstandsomdelt
60 møder over tre år
40 møder og kontakter med andre parter
Over 300 personer har set stationen indvendigt

Disse har støttet os: